Kremasjon

Tekmur har som representant for TABO Incinerator AB samarbeidet med krematorier i over 20 år. I 2012 ble TABO Incinerator AB kjøpt opp av Crematec Ltd., der Tekmur har et 45 prosents eierskap. Se Crematecs nettsider for mer informasjon.

For mer informasjon kan du besøke oss på Crematec – www.crematec.se

crematec_logotype