Selskapet

Tekmur ble grunnlagt 26 november 1985 av seks partnere. På 1980-tallet begynte Tekmur med murprosjekter i tungindustrien, med fokus på ovner. Gulvbelegg var også en del av produktutvalget. På 1990-tallet ekspanderte Tekmur til internasjonale markeder med spesifikke nisjeprosjekter for å møte våre kunders behov for tjenester over hele verden. Tekmur har alltid hatt et omfattende nettverk av materialleverandører som vi har utviklet langsiktige partnerskap med helt fra starten av. På 2000-tallet ble det gjort endringer i Tekmurs eierstruktur for å skape et godt grunnlag for videre ekspansjon.

I dag har Tekmur kontorer i Finland og Sverige, og opererer på tvers av de nordiske landene. Vi samarbeider også med våre nordiske kunder over hele verden.

Arbeidet vårt har tatt oss til blant annet følgende land:

tekmur_har_jobbat